۲- نصف مبلغ پروژه در زمان شروع کار دریافت خواهد شد، در صورت لغو سفارش با توجه به پیشرفت پروژه مبلغی کسر می‌شود یا به صورت کامل مسترد خواهد شد.
راه‌های ارتباطی:
۲- نصف مبلغ پروژه در زمان شروع کار دریافت خواهد شد، در صورت لغو سفارش با توجه به پیشرفت پروژه مبلغی کسر می‌شود یا به صورت کامل مسترد خواهد شد.
تیم . با توجه به خلاء موجود در دسترسی به فایل‌های ارائه و اشتراک‌گذاری پاورپوینت، در سال تصمیم به ایجاد سامانه‌‌ای محتوایی در این حوزه نمود. . علاوه بر ایجاد دسترسی به هزاران پاورپوینت آماده و قالب پاورپوینت، آموزش‌هایی در زمینه‌ی ساخت و ارائه‌ی پاورپوینت ارائه می‌دهد.

جهت خرید پهپاد سمپاش از خدمات معرفی وام بانک رسالت استفاده نمایید.
همچنین می توانید از کانال روبیکای خرید امتیاز وام بانک رسالت بازدید نمایید.


سفارش ساخت و انجام پاورپوینت فوری 2024-01-05

سفارش ساخت و انجام پاورپوینت فوری 2024-01-04

سفارش ساخت و انجام پاورپوینت فوری 2024-01-02

سفارش ساخت و انجام پاورپوینت فوری 2024-01-01

سفارش ساخت و انجام پاورپوینت فوری 2023-12-31

سفارش ساخت و انجام پاورپوینت فوری 2023-12-30

سفارش ساخت و انجام پاورپوینت فوری 2023-12-29

پروژه ,صورت ,پاورپوینت ,سفارش ,توجه ,صورت کامل ,کامل مسترد ,مسترد خواهد ,پروژه مبلغی ,پیشرفت پروژه ,کامل مسترد خواهد ,پیشرفت پروژه مبلغی
مشخصات
آخرین جستجو ها